BB i USA kräver babyskydd

Efter att NTF Halland lånat ut en bilbarnstol till en mamma på besök från USA, fick vi reda på en hel del fakta om hur man ser på barnsäkerhet i bil på andra sidan Atlanten. Vi har även tittat på vad amerikanska myndigheter säger.

Nyfödd-1 år
Innan man lämnar BB måste man kunna visa att man har babyskydd. Detta ska placeras i mitten i baksätet och barnet skall åka baklänges. Babyskyddet används tills barnet är ca 1 år gammalt.
Kommentarer: Att inte släppa iväg föräldrar från BB med sina nyfödda utan babyskydd i bilen, är något vi borde ta efter i Sverige! I Sverige rekommenderas att man flyttar över barnet i en bakåtvänd bilbarnstol när det kan sitta, dvs före 1 års ålder. Den har en mer upprätt vinkel vilket är skonsammare för nacken vid en krock.

1-4 år
När barnet är 1 år ska det sitta i en framåtvänd bilbarnstol, gärna i mitten bak.
Kommentar: I Sverige rekommenderas att barnet sitter bakåtvänt till 4 års ålder. Nacken är väldigt svag och riskerar att skadas allvarligt eller till och med knäckas vid en whiplashskada.

4-8 år
Barnet skall sitta på en framåtvänd bälteskudde för att bältet ska ligga på rätt sätt över kroppen, till minst 8 års ålder. Trepunktsbälte är ett måste. I ett fåtal stater är det lag på att använda bälteskudde.
Kommentar: Samma rekommendationer gäller i Sverige, förutom att barnet bör använda kudden till 10-12 års ålder. Innan dess har inte höfterna växt tillräckligt för att kunna fånga upp kroppen vid en krock, utan bältet riskerar att glida upp på magen. Trepunktsbälte är viktigt för att inte huvudet skall slå i knäna vid en krock. Svensk lag säger att barn som är kortare än 135 cm ska ha särskild skyddsanordning i bilen, babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde.

Av med overallen
Barnet skall ej ha tjocka ytterkläder då det finns risk att det glider ur bältena vid en krock.
Kommentar: I Sverige rekommenderas alla att knäppa upp eller ta av tjocka ytterkläder för att få bilbältet så nära kroppen som möjligt.

Fästen
Sedan 1 september 2002 är det lag på att alla nya fordon i USA ska ha speciella krokar (LATCH - Lower Anchors and Tethers for CHildren) att fästa bilbarnstolen i. I äldre bilar använder man bilens bälten.
Kommentar: I Europa har vi börjat få bilar med s k Isofix-fästen. Det innebär dock att man måste ha ett bilbarnskydd som passar dessa fästen. I Europa vänder man stolarna framåt väldigt tidigt jämfört med vad som rekommenderas i Sverige.

Kontroller av bilbarnskydd
I USA finns det kontrollstationer (Child Passenger Safety Inspection Stations) dit människor kan åka som vill se att de använder bilbarnskyddet på rätt sätt. Det gäller valet av skydd, hur det är förankrad samt hur barnet sitter. Stationerna kan vara stationära eller mobila. 80% spänner fast stolen på ett felaktigt sätt. Därför arbetar man med att upprätta fler stationära kontrollstationer.
Läs mer om Child Passanger Safety Inspection Stations
Kommentar: Runt hälften av barnen i Sverige sitter fel på ett eller annat sätt i bilen. Några kontrollstationer finns inte.

När måste man kassera bilbarnskyddet?
I USA rekommenderas man att kasserar skyddet om det varit med om en olycka - däremot inte om olyckan varit lindrig. En lindrig olycka definieras såhär:
- Bilen var körbar efter olyckan
- Bildörren närmast bilbarnskyddet var oskadat
- Det var inga personskador
- Inga krockkuddar löstes ut
- Det finns inga synliga skador på bilbarnskyddet
Kommentar: I Sverige rekommenderar vi att bilbarnskyddet byts ut efter alla olyckor.

Lösa föremål
I USA varnar man för solskydd av den typen som kan lossna, t ex med sugproppar. De kan skada passagerare allvarligt vid en krock.
Kommentar: I Sverige påpekar vi också vikten av att inte ha lösa föremål i bilen. Just solskydd är inget som nämns, vilket är något vi bör tänka på.

Barn under 12 sitter bak
Barn under 12 år rekommenderas att sitta i baksätet i USA. Detta på grund av att sammanlagt 135 barn i USA har dödats av krockkuddar fram till år 2002.
Kommentar: Det finns inga sådana rekommendationer i Sverige. Däremot skall inte personer under 140 cm sitta vid en airbag, varken med eller utan bilbarnskydd.


Läs mer
Amerikanska trafiksäkerhetsverket:
National Highway Traffic Safety Administration

Kampanj för att öka bilbältesanvändningen i USA:
Buckle Up America


Publicerad 2004
Vilka datum gäller för vinterdäck?
2013-09-26
När måste vinterdäck, odubbade...
Livslängd på bilbarnstol
2016-04-06
Hur länge kan man använda en...
När får barn sitta framåtvända i framsätet
2016-06-13
Finns det någon lag som anger...
Är dubbdäck tillåtet i Danmark?
2014-04-08
Vi ska resa till Danmark med bil....
När kan jag sätta på sommardäcken?
2013-09-19
Vad gäller för användning av...
Bältesstol eller bälteskudde
2016-06-13
Vid vilken vikt/längd/ålder kan...
Vilket mönsterdjup måste däcken ha för att vara godkända?
2014-04-08
Vilket mönsterdjup måste däcken ha...
Är trång bilstol bättre än bälteskudde?
2016-08-11
Vår dotter som är fyra år sitter i...
Barn i framsäte med krockkudde
2013-09-17
Kan ett barn sitta i framsätet med...
Högsta hastighet med husvagn?
2014-04-08
Vilken är den högsta tillåtna...
NTF Väst
Holmvägen 55
417 46 GÖTEBORG
Tel. 031-60 78 80
vast@ntf.se