N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N   F Ö R   T R A F I K S Ä K E R H E T E N S   F R Ä M J A N D E
   


Trafiksäkerhet i Sverige

Bilprovningen

Folksam trafikforskning

Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska
Högskola


Körkortsportalen

Nationella Viltolycksrådet

QIII

Safer – Vehicle and Traffic Safety Centre

Sveriges Kommuner och Landsting

Säker Trafik Sverige

Trafikanalys

Trafiken i skolan

Trafikfarliga miljöer

Trafikverket

Transportstyrelsen

Vinnova

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut


Trafiksäkerhet i Norden

Nordiska trafiksäkerhetsrådet

Rådet for Sikker Trafik, Danmark

Trygg Trafikk, Norge

Ráðið fyri Ferðslutrygd, Färöarna

Trafikskyddet, Liikenneturva, Finland

Transportøkonomisk institutt, Norge

Umferdarad, Island

VTT, Transport Research, Finland


Trafiksäkerhet i världen

Bicycle Helmet Safety Institute

California Office of Traffic Safety

European Commission > Road Safety

ETSC, European Transport Safety Council

Insurance Institute for Highway Safety

I Promise Program, USA

Leonard Evans

National Highway Traffic Safety Administration, USA

National Safety Council, USA

Road Saftey Information from the Australian Government

Transportation Research Board, USA

TRL, Transport Research Laboratory

Victoria Police Speed Camera Program, Australien


Trafikmedicin

Trafikmedicinskt Centrum

Svensk Trafikmedicinsk Förening


Myndigheter

112

Konsumentverket

Skolverket

Barnombudsmannen (BO)

Trafikkontoret, Stockholms stad

Lagrummet

Skyddsnätet


För barn och ungdomar

Young rider - på moped i Göteborg, fakta, tips, råd o filmer fr Göteborgs stad

Idéer för livet

Bältdjuret Buddy presenterar Barnens Trafikhörna


Övriga intressanta länkar

International Telecommunication Union

SOS Europa

Drive and Stay Alive, Inc., International Road Safety News

Riksdag&DepartementKlicka på en rubrik för att visa dess textavsnitt. Visa allt 

Utskriftsvänligt format

NTF Stockholms-Gotland
Adress: Skytteholmsvägen 2, 171 44 Solna och Box 1495, 621 25 Visby
Tfn: 070-623 73 23 E-post: stockholm-gotland@ntf.se