Delta i Guldtriangeln 2017

Guldtriangeln är en åtråvärd titel som delas ut till den eller de av Sveriges kommuner som gjort något extra för att öka trafiksäkerheten för sina invånare.
Sedan 2007 delas Guldtriangeln ut vartannat år i samband med NTF:s kongress. Nästa gång den delas ut blir i april 2017.

Skicka ditt bidrag senast den 28 mars 2017. Vi tar emot bidragen löpande under tävlingsperioden.

Utmärkelsen syftar till att lyfta fram olika trafiksäkerhetsprojekt eller initiativ som är värda att uppmärksammas. Kommuner som tidigare år vunnit Guldtriangeln har fått stor uppmärksamhet i media. Dessutom har utmärkelsen lett till ett ökat intresse från politikernas sida att avsätta resurser för ökad trafiksäkerhet inom kommunen.

Tävlingsbidragen kan omfatta stora eller små projekt. De kan till exempel röra skolan eller rikta sig till kommunens innevånare, avse förbättring av olycksbelastade gator eller säkerhetskrav på kommunala transporter. Det viktiga är att projektet är ett initiativ från kommunen som leder till ökad trafiksäkerhet.

Varje kommun kan lämna flera tävlingsbidrag. Bidragen bör inte vara äldre än två år utom i de fall det rör sig om löpande projekt.

Du kan lämna ditt bidrag här i formuläret nedan. Vi tar emot bidrag löpande under tävlingsperioden.

Tävlingsbidragen bör innehålla:

1. Bakgrund: beskriv bakgrunden till att kommunen genomfört åtgärden. Till exempel olycksutveckling och påtryckargrupper.

2. Vilken problemanalys genomfördes och vilka intressentgrupper var involverade? Till exempel hur samarbetade kommunen med kommuninvånarna?

3. Vilka åtgärder genomfördes och med vilka medel? Redogör för alla aktiviteter och åtgärder. Hur finansierades det och hur informerade ni de berörda?

4. Vilka resultat har uppnåtts? Beskriv eventuell utvärdering och visa hur resultatet blev i förhållande till kommunens trafiksäkerhetsmål. Har åtgärdernas effektivitet bedömts?

5.Övrig information du vill lämna.


Frågor om tävlingen besvaras av:
Rickard Cosini tel. 0708-190 150 e-post: rickard.cosini@ntf.se.

Tävlingsbidrag skickar du till: NTF, Box 30, 171 11 Solna eller genom formuläret nedan.

Observera att vi måste ha tävlingsbidragen senast den 28 mars 2017, men att det kan skickas in när som helst fram till dess.

Välkommen med din ansökan!Tävlingsformulär

Kommun

Adress

Telefon

Fax

Projektansvarig

Min e-postadress

Jag vill ha en bekräftelse av mitt tävlingsbidrag

1 Bakgrund
Beskriv bakgrunden till att kommunen genomfört åtgärden, t.ex. olycksutveckling, påtryckargrupper m.m.


2 Vilken problemananlys genomfördes och vilka intressegrupper var involverade?
T.ex. hur samarbetade kommunen med kommuninvånarna.


3 Beskriv vilka möjliga åtgärder som fanns
Beskriv kortfattat vilka urvalskriterier ni tillämpat.


4 Vilka åtgärder genomfördes och med vilka medel?
Redogör för alla aktiviteter och åtgärder. Hur finansierades det och hur informerade ni de berörda?


5 Övrig information du vill lämna.


Vilka datum gäller för vinterdäck?
2013-09-26
När måste vinterdäck, odubbade...
Livslängd på bilbarnstol
2016-04-06
Hur länge kan man använda en...
När får barn sitta framåtvända i framsätet
2016-06-13
Finns det någon lag som anger...
Är dubbdäck tillåtet i Danmark?
2014-04-08
Vi ska resa till Danmark med bil....
När kan jag sätta på sommardäcken?
2013-09-19
Vad gäller för användning av...
Bältesstol eller bälteskudde
2016-06-13
Vid vilken vikt/längd/ålder kan...
Vilket mönsterdjup måste däcken ha för att vara godkända?
2014-04-08
Vilket mönsterdjup måste däcken ha...
Är trång bilstol bättre än bälteskudde?
2016-08-11
Vår dotter som är fyra år sitter i...
Barn i framsäte med krockkudde
2013-09-17
Kan ett barn sitta i framsätet med...
Högsta hastighet med husvagn?
2014-04-08
Vilken är den högsta tillåtna...
Information om hur vi använder cookies
NTF, Skytteholmsvägen 2, 171 44 Solna
Fax: 08-705 59 50, E-post: info@ntf.se
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 1