Barn 0-4 år - bakåtvänd bilbarnstol

När barnet kan sitta stadigt utan stöd är det dags att byta till en bakåtvänd bilbarnstol.
Den monteras, med hjälp av underförankringsband och bilbältet eller isofix, bakåtvänd i fram- eller baksätet. Barnet hålls på plats av det bälte som hör till bilbarnstolen.

Om föraren är ensam vuxen i bilen är det oftast tryggast att ha barnet i framsätet.
För att använda passagerarsätet måste krockkudden vara ur funktion. Krockkudden på passagerarplatsen kopplas ur av en auktoriserad verkstad eller av dig om din bil har nyckelavstängning för krockkudden.

Barn ska åka bakåtvänt så länge som möjligt, helst upp till 5 års ålder. Stolen är urvuxen när barnets huvud sticker upp med en tredjedel ovanför kanten, ungefär i höjd med barnets ögon, eller när stolens rekommenderade viktgräns har passerats.

Vad säger forskningen?
Barnets kropp skiljer sig markant från vuxnas kroppar när det gäller storlek, proportioner och skadetolerans. Det handlar framför allt om huvudets storlek, tyngd och tyngdpunkt i förhållande till kroppen. Samtidigt är barnets nackmuskulatur outvecklad och bröstkort och revben mjukare och därmed sämre på att skydda de inre organen. (Burdi, Huelke, Snyder & Lowrey 1969)

Redan på 70-talet visar forskare att accelerationskrafter som uppmätts i krockdockors huvud är mycket lägre i bakåtvänd skyddsutrustning än framåtvänd. (Turbell 1974)

Vid flera studier har visats att bakåtvänt åkande reducerar risken för skador mer än framåtvänt åkande. (Tingvall 1987, Carlsson, Norin & Ysander 1991)

Från mitten av 90-talet har bilarna en styvare konstruktion, vilket kan ge en ökad belastning vid en krock. För vuxna hjälper krockkuddar, bältesförsträckare mm men för framåtvända barn blir påfrestningarna kritiska. För barn som färdas bakåtvänt utgör bilarnas styvare uppbyggnad inget problem. (Krafft & Malm, 2008)

(Hela litteraturstudien här till höger.)

Risker för fel?
Den bakåtvända bilbarnstolen kan vara knepig att montera, men fungerar mycket bra när den väl sitter på plats. Stolens bruksanvisning talar om på vilka platser skyddet kan monteras. Bilens bruksanvisning kan ge information om var underförankringsband kan fästas. Underförankringsband ska vara väl sträckta. Det underlättar om man är två vuxna vid monteringen, eftersom det annars kan vara svårt att pressa ned stolen i bilsätet samtidigt som man sträcker underförankringsbanden. Kontrollera att höjden på stolens bälte är i höjd med barnets axel när barnet sitter i stolen. Det är oftast enklare att justera höjden på axelbanden innan stolen monteras fast i bilen. Kontrollera noga i bruksanvisningen hur bilens bälte ska dras och vilken lutning stolen bör ha. Stolen ska inte luta för mycket.

Låt gärna försäljaren kontrollera monteringen innan stolen tas i bruk och tveka inte att be om hjälp.

OBS! Skyddet får aldrig användas på plats med aktiv krockkudde! Sidokrockkuddar är inget problem.Kombistolar
Det finns skydd som är godkända för både bakåtvänt och framåtvänt bruk. Skydden kan t.ex. fungera och monteras som bakåtvänd bilbarnstol alternativt framåtvänd bilbarnstol där barnet bältas med skyddets interna bälte eller som framåtvänd bältesstol där barnet bältas med bilens bälte. I det senare fallet ska skyddets bälte monteras bort, för att förhindra felbruk. Viktgränserna kan variera för ett och samma skydd beroende på hur det används. Vändbara skydd kan behöva ändras då man vänder dem framåt, vilket kan öka risken för felanvändning.

För den grupp barn som kan använda det vändbara skyddet bakåtvänt tills skyddets bälte är urvuxet på grund av att barnet blivit för långt, finns inget behov att använda skyddet som framåtvänd bilbarnstol eftersom stolens bälte är urvuxet även när skyddet vänds framåt. Viktigt att använda stolen bakåtvänd tills barnet är 4-5 år.

Sök bilbarnskydd i Marknadsöversikt för bilbarnskydd

Läs NTFs frågor och svar om barn i bil
Barn i bil
Livslängd på bilbarnstol
2016-04-06
Hur länge kan man använda en...
När får barn sitta framåtvända i framsätet
2016-06-13
Finns det någon lag som anger...
Bältesstol eller bälteskudde
2016-06-13
Vid vilken vikt/längd/ålder kan...
Är trång bilstol bättre än bälteskudde?
2016-08-11
Vår dotter som är fyra år sitter i...
Varför ska barnet åka bakåtvänt?
2016-08-11
Av vilken anledning ska små barn...
Hur länge bör man ha bälteskudde?
2016-06-13
Hur länge bör vår dotter sitta på...
Är babyskyddet för gammalt?
2016-08-11
Hur kan jag se när babyskyddet är...
Vilken bilbarnstol är bäst ?
2011-03-04
Vad ska vi tänka på när vi väljer...
Spelar placeringen av två bilbarnstolar någon roll?
2016-08-09
Om man har två bilbarnstolar i...
Är fram- eller baksätet säkrast för barnen
2016-06-13
Vi har passagerarkrockkudde i vår...
Barn i framsätet?
2014-08-05
Vår son är 4 år men nästan 120 cm...
Kan vi vända vår 2-åring?
2016-08-11
Vår son är 2 år och ganska...
Hur länge kan babyn sitta i babyskyddet
2016-08-11
Vi har hyrt ett babyskydd till vår...
Säkraste platsen för bilbarnstolen?
2013-09-17
Vilken plats i bilen anses vara...
Begagnad bilbarnstol
2014-11-18
Kan det vara farligt att köpa en...
Måste hon väga över 15 kg för bältestolen?
2016-08-11
Vi har köpt en bältesstol av...
Vilket bilbarnskydd ska vi köpa?
2016-08-11
Jag är en blivande mamma som...
Hur kan barnen åka säkert utomlands?
2015-03-09
Vi ska till Spanien med två barn....
Internbälten eller inte till Britax Two Way Plus?
2016-08-11
Vi har en Britax Two Way Plus som...
Britax Two Way framåtvänt?
2016-08-11
Vår son är 3,5 år gammal och väger...
Information om hur vi använder cookies
NTF, Skytteholmsvägen 2, 171 44 Solna
Fax: 08-705 59 50, E-post: info@ntf.se
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 1