Varför ska du välja bakåtvänt?

Bilen och bilens skyddssystem - bälten, krockkuddar och säten - är anpassade och dimensionerade efter en vuxen kropp. Barn är både bräckligare och mindre till storleken. De har dessutom andra proportioner än vuxna. Barn är därför mer utsatta vid en krock och behöver ett särskilt skydd i form av babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde, beroende på ålder.


Bakåtvänt är rättvänt
Hur utsatt barnet är kan man se vid till exempel krockprov. Under en frontalkollision slungas barnet framåt i den riktning bilen körde. På den högra bilden ovan slungas det framåtvända barnets kropp framåt och det är bara bältet som håller kvar barnet i stolen. Belastningen på den delen av kroppen som bältet ligger an mot blir därför mycket stor. På grund av det proportionellt sett tunga barnhuvudet som också slungas framåt blir belastningen på barnets nacke särskilt hög. Jämför nu med bilden till vänster. Det bakåtvända barnet slungas också framåt i den riktning som bilen körde, men eftersom barnet åker bakåtvänt fångas huvudet och kroppen direkt upp av skyddets ryggstöd. Det gör att kraften fördelas över en större yta istället för att belasta bara vissa delar av kroppen. Därmed skyddas både huvud, nacke och resten av kroppen mycket bättre.

Det allra säkraste sättet att färdas i en bil är just bakåtvänt vilket även framgår av olycksstatistik. Om det vore tekniskt och praktiskt möjligt skulle alla i bilen färdas bakåtvända.

Inga framåtvända bilbarnstolar
På den svenska marknaden dyker det tyvärr upp framåtvända bilbarnstolar emellanåt. De har ofta ett lägre pris och man kan därför lockas att välja dessa, om man inte känner till att bakåtvända skydd är flera gånger säkrare. Vändbara skydd förekommer också, men det finns ingen anledning att vända ett sådant skydd i framåtvänt läge, eftersom det är säkrare för ditt barn att sitta bakåtvänt. Skyddet ska användas bakåtvänt så länge som möjligt. Innan barnets ögon kommit i höjd med överkanten på ryggstödet är det dags att byta till ett annat skydd.

Varför vi inte gör som övriga Europa
I andra länder där bakåtvänt åkande upphör vid ca 9-15 månaders ålder ser man en ökning av dödade och skadade barn i bil från ett års ålder. I Sverige slipper vi den ökningen tack vare det fortsatta bakåtvända åkandet. Diagrammet nedan visar skillnaderna mellan Storbritannien och Sverige. För de minsta barnen (0 år) finns ingen större skillnad, men redan för 1-åringarna märks en fördubbling av skadade och dödade i Storbritannien jämfört med Sverige. Låt därför barnen åka bakåtvända så länge som möjligt.


Skadade och dödade per 100000 barn i Sverige och Storbritannien


Låt hela ryggen ta stöten – inte bara nacken
Frontalkollision är vanligast och oftast kraftigast. För den som åker framåtvänd blir belastningen på nacken stor. Åker barnet bakåtvänt fördelas kollisionsvåldet över hela barnets bål, bäcken och huvud. Det är den främsta anledningen till att barn bör sitta bakåtvända så länge som möjligt. Om vuxna passagerare kunde åka bakåtvända skulle skaderisken minska även för dem.

Olikheterna i kroppsproportioner mellan barn och vuxna innebär även att tyngdpunkten i ett barns kropp befinner sig högre än hos en vuxen. Detta påverkar kroppsrörelserna vid en olycka och gör att skadorna blir värre hos barnet.


Kroppens proportioner i olika åldrar. Bild: Copyright Volvo Car CorporationTänk dig att du vaknar en morgon och ditt huvud väger 20 kg istället för ”bara” ca 6 kg. Försök sedan balansera denna tyngd när du ska resa dig. Så är det för ett barn som är ett och ett halvt år. Barnets huvud utgör hela 25 procent av barnets vikt. Du kanske kan förstå vilken påfrestning en frontalkollision då innebär för barnets nacke. Om barnet sitter framåtvänt slungas huvudet framåt med våldsam kraft. En liten nacke klarar inte alltid detta. Om barnet däremot åker bakåtvänt belastas hela ryggen, istället för bara den klena nacken.

Barn är mjuka
Barn är mjuka, bilar är hårda – en slogan som fortfarande gäller. Barn är också mjukare än vuxna. Barnets skelett är mjukare. Nackkotorna på ett barn är fortfarande mjukdelar som ännu inte har utvecklats till starkt ben. Denna process pågår fram till och med puberteten. Barnets skelett klarar därför inte yttre våld på samma sätt som en vuxens. Barnets revben bänds istället för att brytas av om de utsätts för yttre våld. Det kan resultera i att lungor och hjärta belastas av det yttre våldet i högre grad hos barnet. Buken hos ett barn skyddas inte heller till lika stor grad av bröstkorg och bäcken, vilket medför en större risk för skador på inre organ.

Den ”skyddsbur” som skelettet utgör hos barn är alltså mjukare än hos vuxna. Det sprider därför kollisionsvåldet sämre över kroppen än hos vuxna. Dessutom är barnets skallben inte lika tjockt och skyddande som på en vuxen. Ryggradens kotor är inte heller färdigutvecklade. Det innebär att yttre våld även i viss mån belastar ligamenten och kan orsaka ryggmärgsskador.


Historik
Idén med att låta barn åka bakåtvända kläcktes redan på 60-talet av Bertil Aldman, senare professor på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han inspirerades av de stolar som astronauterna använde. Deras stolar fördelade kraften över hela ryggen, precis som bakåtvända bilbarnstolar gör! Som pionjärland på bakåtvänt åkande är Sverige ett föregångsland. Många länder har tagit efter det bakåtvända åkandet, men tyvärr har de ännu inte lyckats introducera bakåtvända skydd, annat än för de allra minsta. Det sätter sina svarta spår i deras olycksstatistik.Folksam har gjort en film som visar skillnaderna vid en krock. Filmen kan du se på Folksams hemsidor.Logo SIS Logo NTF Logo VTI Logo Vägverket Logo Motormännen
Barn i bil
Livslängd på bilbarnstol
2016-04-06
Hur länge kan man använda en...
När får barn sitta framåtvända i framsätet
2016-06-13
Finns det någon lag som anger...
Bältesstol eller bälteskudde
2016-06-13
Vid vilken vikt/längd/ålder kan...
Är trång bilstol bättre än bälteskudde?
2016-08-11
Vår dotter som är fyra år sitter i...
Varför ska barnet åka bakåtvänt?
2016-08-11
Av vilken anledning ska små barn...
Hur länge bör man ha bälteskudde?
2016-06-13
Hur länge bör vår dotter sitta på...
Är babyskyddet för gammalt?
2016-08-11
Hur kan jag se när babyskyddet är...
Vilken bilbarnstol är bäst ?
2011-03-04
Vad ska vi tänka på när vi väljer...
Spelar placeringen av två bilbarnstolar någon roll?
2016-08-09
Om man har två bilbarnstolar i...
Är fram- eller baksätet säkrast för barnen
2016-06-13
Vi har passagerarkrockkudde i vår...
Barn i framsätet?
2014-08-05
Vår son är 4 år men nästan 120 cm...
Kan vi vända vår 2-åring?
2016-08-11
Vår son är 2 år och ganska...
Hur länge kan babyn sitta i babyskyddet
2016-08-11
Vi har hyrt ett babyskydd till vår...
Säkraste platsen för bilbarnstolen?
2013-09-17
Vilken plats i bilen anses vara...
Begagnad bilbarnstol
2014-11-18
Kan det vara farligt att köpa en...
Måste hon väga över 15 kg för bältestolen?
2016-08-11
Vi har köpt en bältesstol av...
Vilket bilbarnskydd ska vi köpa?
2016-08-11
Jag är en blivande mamma som...
Hur kan barnen åka säkert utomlands?
2015-03-09
Vi ska till Spanien med två barn....
Internbälten eller inte till Britax Two Way Plus?
2016-08-11
Vi har en Britax Two Way Plus som...
Britax Two Way framåtvänt?
2016-08-11
Vår son är 3,5 år gammal och väger...
Information om hur vi använder cookies
NTF, Skytteholmsvägen 2, 171 44 Solna
Fax: 08-705 59 50, E-post: info@ntf.se
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 1