Foto: QIII

Säkra tunga transporter

Här tittar vi närmare på tunga transporter, det vill säga lastbils- och långtradartransporter. De är viktiga för Sveriges ekonomi, men orsakar allvarliga problem i trafiken, miljön och för förarna. Både företaget som utför transporten och du som handlar upp transporten bär ett ansvar för att den blir så säker som möjligt.

Vad säger lagen?
  • Tung lastbil får inte färdas fortare än 80 km/tim. På motorvägar eller motortrafikleder får de inte färdas fortare än 90 km/tim. Lastbilar med släp får inte färdas fortare än 80 km/tim.
  • Det är lag på att använda bilbälte.
  • Kör- och vilotider ska dokumenteras och kontrolleras.
NTF anser:
  • Fordonen ska utrustas med alkolås. Föraren måste vara drog- och alkoholfri.
  • Fordonen ska utrustas med effektiva bältespåminnare.
  • Företagen ska se till att lastbilarna utrustas med det tekniska stödsystemet ISA, intelligent stöd för anpassning av hastighet. ISA ska även införas som krav vid upphandling av transporter.
  • Tung trafik bör förses med överkörningsskydd på lastbilar och bussar som förhindrar människor att hamna under fordonen.
  • Upphandlare och utförare av transporter ska införa öppna kvalitetssystem som garanterar trafiksäkra transporter. Kvalitetssystemet ska garantera rätt val av fordon, säkerhetsutrustning och förarnas rättigheter och skyldigheter att följa gällande lagar och regler.
  • Upphandlare och utförare av transporter måste ta ett ökat ansvar för att minska trötthetsrelaterade olyckor, till exempel genom regelbundna raster.

Mer information
Organisationen QIII, som ägs av NTF och LO, jobbar för att öka kvaliten vid tunga transporter.
Sedan 2012 finns en standard för Trafiksäkerhet, 39001. Läs artikeln Trafiksäkerhet ska löna sig.
Taxi och buss
Bältesanvändning i buss
2014-04-08
Vem ansvarar för att passagerarna...
Bälte i buss
2013-10-04
Måste man använda bälte när man...
Lag på reflexväst i lastbilen?
2003-01-29
Måste en lastbilschaufför ha med...
Snart har alla bussar bälte
2006-09-04
Vilka bussar måste ha bälten?
Varför bälte i buss?
2013-10-04
Varför är det viktigt att alla...
Trafikfarlig yrkesbilist
2005-10-20
Vart ska man vända sig för att...
Ansvaret för en säker kollektivtrafik
2013-09-23
Varför mynnar olyckor där personer...
Bälteskontroll i buss
2006-09-04
Jag har sett att polisen ibland...
Information om bälte i buss
2006-09-04
Hur ska informationen om...
Små barn i buss
2016-06-16
Hur kan jag åka säkert med en...
Barn i buss
2014-05-14
Vad finns det för regler för barn...
Information om hur vi använder cookies
NTF, Skytteholmsvägen 2, 171 44 Solna
Fax: 08-705 59 50, E-post: info@ntf.se
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 1