Valter Skarsgård spelar huvudrollen i filmen ”Att döda ett barn”. För regin står Alexander Skarsgård och Björne Larsson.

Klassisk novell i ny tappning

Den 19:e mars visade regidebuterande Alexander Skarsgård och Björne Larsson filmen ”Att döda ett barn” för inbjudna gymnasie- och folkhögskoleelever i Malmö. Filmen bygger på Stig Dagermans berömda novell, med samma namn, som skrevs på uppdrag av NTF med avsikt att användas i 1948 års trafiksäkerhetskampanj.

”Att döda ett barn” är inte bara en berättelse om en trafikolycka – det är en berättelse om döden, det ofrånkom-liga i en människas liv, som inte alltid kan förutsägas. Den visar att en trafikolycka kan vara en del i ett skeende som vi inte alltid kan råda över. Här finns ingen riktigt förövare, här finns bara offer. Offer för ett system som alltför ofta är oförlåtande, offer för tillfälligheter vars konsekvenser ingen kan förutse.

Att NTF nu, mer än 50 år senare, återigen medverkar som finansiär för att sprida ett trafiksäkerhetsbudskap från 1948 beror på att novellen förutom sina stora konstnärliga värden, också initierar en diskussion om ett mer trafiksäkert samhälle. Ett ämne som är lika aktuellt idag som det var då. Förhoppningen med att i detta fall visa filmen för skolung-domar är att föra in diskussionen inom skolans ramar och väcka frågor som: Hur ser det ut i er kommun? Var inträffar de flesta trafikolyckorna, vilka är de bakomliggande orsakerna och vem har makten att förändra?

Efter filmen blev det en diskussion om Nollvisionen - Riksdagens långsiktiga mål för trafiksäkerheten. I den medverkar bland annat Thomas Carlson, mediachef på NTF och Bengt Rytterdahl, NTF Skåne.
Vilka datum gäller för vinterdäck?
2013-09-26
När måste vinterdäck, odubbade...
Livslängd på bilbarnstol
2016-04-06
Hur länge kan man använda en...
När får barn sitta framåtvända i framsätet
2016-06-13
Finns det någon lag som anger...
Är dubbdäck tillåtet i Danmark?
2014-04-08
Vi ska resa till Danmark med bil....
När kan jag sätta på sommardäcken?
2013-09-19
Vad gäller för användning av...
Bältesstol eller bälteskudde
2016-06-13
Vid vilken vikt/längd/ålder kan...
Vilket mönsterdjup måste däcken ha för att vara godkända?
2014-04-08
Vilket mönsterdjup måste däcken ha...
Är trång bilstol bättre än bälteskudde?
2016-08-11
Vår dotter som är fyra år sitter i...
Barn i framsäte med krockkudde
2013-09-17
Kan ett barn sitta i framsätet med...
Högsta hastighet med husvagn?
2014-04-08
Vilken är den högsta tillåtna...
NTF hastighetsmäter i förebyggande syfte på uppdrag från både offentliga och privata organisationer. Mätningarna ligger ofta till grund för åtgärder.
NTF genomför riskanalyser för skolskjutshållplatser, på- och avstigningsplatser.
Utbildning av förare och chefstjänstemän i organisationer där många medarbetare har fordonet som arbetsplats.
NTF