Välkommen till Trafiken i skolan!

Trafikeniskolan.se fortsätter att stötta dig som pedagog!

Trafiksäkerheten i Sverige blir allt bättre, men ditt engagemang som lärare är fortfarande mycket betydelsefullt för framtiden!

Med Trafikeniskolan kan du integrera trafiken i det vanliga skolarbetet. Du bidrar då till att göra eleverna mer medvetna om hur trafiken påverkar oss och samhället i stort. Vi hoppas du får en givande stund med inspiration.

Under Trafik i läroplanen hittar du förslag på vilka teman/områden som du kan arbeta med i olika årskurser och hur de är kopplade till läroplanen.

Under Teman hittar du all fakta.

Avsnittet Föräldrar vänder sig både direkt till föräldrar, men även till dig som lärare när du ska involvera föräldrarna och/eller kommunicera med dem kring trafik.

Trafikeniskolan drivs av NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande och finansieras av Trafikförsäkringsföreningen.
AKTUELLT
Vi hoppas få se er här igen nästa termin när det är dags att planera höstens undervisning! Trevlig sommar!
Sommaren innebär båt och bad för många. Svenska Livräddningssällskapet har samlat viktig information om båt- och badvett på sin hemsida. Gå in och läs och bada säkert i sommar!
 
Bakom trafikeniskolan.se står