Välkommen till Trafiken i skolan!

Trafikeniskolan.se fortsätter att stötta dig som pedagog!

Trafiksäkerheten i Sverige blir allt bättre, men ditt engagemang som lärare är fortfarande mycket betydelsefullt för framtiden!

Med Trafikeniskolan kan du integrera trafiken i det vanliga skolarbetet. Du bidrar då till att göra eleverna mer medvetna om hur trafiken påverkar oss och samhället i stort. Vi hoppas du får en givande stund med inspiration.

Under Trafik i läroplanen hittar du förslag på vilka teman/områden som du kan arbeta med i olika årskurser och hur de är kopplade till läroplanen.

Under Teman hittar du all fakta.

Avsnittet Föräldrar vänder sig både direkt till föräldrar, men även till dig som lärare när du ska involvera föräldrarna och/eller kommunicera med dem kring trafik.

Trafikeniskolan drivs av NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande och finansieras av Trafikförsäkringsföreningen.
AKTUELLT
Svara på några få frågor om trafikeniskolan. Du kan vinna en trisslott!
Skolavslutningen närmar sig och det är inte ovanligt att ungdomar gör sin alkoholdebut då. Ungdomar i åldern 13-19 år är högt representerade i olycksstatistiken, en ålder då man i hög grad rör sig i trafiken på egen hand men även kommer i kontakt med alkohol. Här finns förslag på hur man kan arbeta med temat alkohol, droger och trafik.
Inom ramen för Trafikverkets projekt Don´t Drink and Drive finns ett dialogmaterial framtaget som stöd för att diskutera alkohol, droger och mopedkörning. Ladda ner här!
 
Bakom trafikeniskolan.se står