Välkommen till Trafiken i skolan!

Trafikeniskolan.se fortsätter att stötta dig som pedagog!

Trafiksäkerheten i Sverige blir allt bättre, men ditt engagemang som lärare är fortfarande mycket betydelsefullt för framtiden!

Med Trafikeniskolan kan du integrera trafiken i det vanliga skolarbetet. Du bidrar då till att göra eleverna mer medvetna om hur trafiken påverkar oss och samhället i stort. Vi hoppas du får en givande stund med inspiration.

Under Trafik i läroplanen hittar du förslag på vilka teman/områden som du kan arbeta med i olika årskurser och hur de är kopplade till läroplanen.

Under Teman hittar du all fakta.

Avsnittet Föräldrar vänder sig både direkt till föräldrar, men även till dig som lärare när du ska involvera föräldrarna och/eller kommunicera med dem kring trafik.

Trafikeniskolan drivs av NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande och finansieras av Trafikförsäkringsföreningen.
AKTUELLT
Inventera barnens skolvägar och tävla med din klass!
Gör Trafiken i skolans Mörkerquiz och beställ samtidigt reflexer till klassen!
Visste du att två av tre av alla skallskador vid cykelolyckor hade kunnat undvikas om cyklisten burit hjälm? Varje dag drabbas tre cyklister av huvudskador i Sverige och de flesta av olyckorna är singelolyckor, det vill säga när man kör omkull utan att någon annan varit inblandad. Här kan du läsa mer om cykelhjälm och säker cykling.
 
Bakom trafikeniskolan.se står