NYHETER

_________________________________________________________________________________
Sparsam körning
Sparsam körning innebär att du använder växelspak och gaspedal på ett medvetet sätt, så att du minskar din bränsleförbrukning och kör lugnare och säkrare.
Läs mer

Ny regel om vinterdäck
Transportstyrelsen kommer att minska tiden då dubbdäck är tillåtna med två veckor. Dubbdäcksförbudet kommer då att gälla från 16 april till och med den 30 september.
Läs mer

Bilbarnstolar
Fästsystemet på Emmaljungas bilbarnstol är förenat med livsfara, visar Råd och Röns senaste test. Vid en frontalkrock släpper stolen sitt fäste i basen, slår runt och sluntas framåt med förödande kraft. Titta själv på filmsekvenser från testerna.
Bilbarnstolarna är inte alltid så bra som vi skulle önska. I det senaste test får en stol underkänt när den används tillsammans med fästsystemet.
Läs mer

-
Gorillan och kaninen klart bättre än grodan och fågeln i den påse med mjuka hängreflexer som säljs av IKEA. Foto: NTF

Ny NTF-undersökning om reflexer
Billigast är bäst!

Den billigaste reflexen är den överlägset bästa – en rund s k prismareflex som Clas Ohlson säljer för bara tio kr. Det visar en ny studie som NTF Konsument genomfört, i vintermörkret.
Läs mer här

Foto: Lars Clason/NTF
NTF:s styrelse kritiserar regeringens proposition
Urvattnat förslag om mopedkörkort
- Vi är djupt oroade över regeringens urvattnade förslag om nya regler för mopedåkningen och det är obegripligt att man begär undantag från EU-direktiven om 16-årsgräns.
Så kommenterar NTF:s styrelseordförande, landshövding Björn Eriksson propositionen om nya behörighetsregler för moped, som regeringen väntas presentera före sommaruppehållet.
Vid sitt möte i dag uppmanar NTF:s styrelse regeringen att skriva om propositionen så att den bättre överensstämmer med EU-direktivet.
- Vi kan inte acceptera fler 15-åriga trafikoffer på grund av ett dåligt underbyggt regeringsförslag, säger Björn Eriksson
Regeringens förslag ska ses mot bakgrund av EU:s nya körtkortsdirektiv, som träder i kraft 2013. Direktivets huvudregel för klass 1-mopederna, de så kallade EU-mopparna, är att det ska krävas körkort och att körkortsålderna ska vara 16 år.
- Och det är bra att regeringen äntligen föreslår körkort för EU-mopederna, men det är obegripligt att man inte också tar tillfället att höja den svenska åldersgränsen från 15 till 16 år, anser NTF:s styrelse.
Regeringen vill ha nationellt undantag
I förtexterna till direktiven ger EU vissa öppningar för nationella undantag från 16-årsregeln, dock under förutsättning att det finns ”exceptionella omständigheter”.
- Ska man bokstavstroget följa vad som menas med ”exceptionella omständigheter” bör det väl i det här fallet vara ungefär som att befinna sig på en ö utan biltrafik. Sverige kan aldrig med bibehållen trovärdighet hävda att det finns ”exeptionella omständigheter” för våra mopedister.
- Det är närmast genant att Sverige, som föregångsland på trafiksäkerhetsområdet, försöker utnyttja möjligheten till nationellt undantag. Vad sänder det för signaler till vår omvärld? Vi jämför oss alltid med de allra bästa länderna, som t ex Nederländerna, Norge och Storbritannien – där är det självklart med 16-årsgräns. I Danmark har man till och med 18-årsgräns, säger Björn Eriksson.
30 gånger så farligt att åka moped
NTF delar regeringens uppfattning om att en mopedförare löper mycket större risk än personbilsförare att dödas i trafiken. Infrastrukturminister Åsa Torstensson säger 15 gånger så stor, men enligt SIKA är risken till och med 30 gånger så stor. Väl dokumenterad forskning om nybörjarolyckor visar också att ju yngre man är, desto mer ökar den initiala olycksrisken. Ökningen är särskilt stor i de yngre åldrarna.
NTF anser också att det är ytterst angeläget med en effektivare övervakning av mopedförarna, detta för att minska mopedfylleriet och motverka trimningen.
- En registrering skulle avsevärt underlätta polisens arbete mot trimning och fylleri, säger Björn Eriksson.

NTF:s styrelse kräver således att regeringen i sin proposition följer EU:s direktiv om en 16 årsgräns för mopedkörkortet och att samtliga mopeder, såväl klass 1 som klass 2 förses med registreringsskylt.


FOTO:Folksam

Ny unik policy ska rädda fler små barn i bilolyckor
Läs mer här
Se krocktest med bilbarnstolar, Folksam

VI KÖR MED ISA!
Nu kör vi med ISA-utrustning vid alla tjänsteresor med bil. ISA är ett tekniskt stöd för att uppmärksamma och hålla hastighetsgränserna. Tekniken bygger på GPS och innebär att överskrider man hastighetsgränsen, så syns en text "Du kör för fort" och därefter hörs en ljudsignal.
Knappa in här om du vill veta mer om ISA-tekniken

NTF:s policy
En ny version av NTFs policy antogs på kongressen i april och lanseras under året som organisationens gemensamma värdegrund i trafiksäkerhetsfrågor.

NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet ska nås, bland annat med
hjälp av en oberoende och saklig opinions- och folkbildning.
Denna policy utgör den samlade NTF-rörelsens gemensamma bedömningar i olika trafiksäkerhetsfrågor och ska ligga till grund för NTFs totala trafiksäkerhetsarbete.
Framgången i opinions- och folkbildningen är beroende av en samsyn i grundläggande frågor, även om enskilda medlemmar kan ha avvikande uppfattningar.
Dokumentet är dynamiskt och utvecklas i takt med att nya erfarenheter och ny forskning ger nya kunskaper.
NTFs policy har utvecklats under en process där hela organisationen medverkat.

Gå in på NTF Policy

Aktuellt om däck !
Viktiga datum:
1 oktober - Du får använda dubbdäck
1 november - hastighetsgränserna sänks på vissa vägar i länet
1 december - Du måste ha vinterdäck när vinterväglag råder
1 december - Du måste ha 3 mm:s mönsterdjup på däcken

Vinterdäck ska vara märkta med MS, M+S eller M&s

Regional samling Västernorrland
Gå in på Regional samling och läs om olika aktörers avsiktsförklaringar i länet.

Trafikregler och vägmärken
Gå in på Transportstyrelsen så hittar du svar på många frågor om t ex hur man kör i en cirkulationsplats eller vilka regler som gäller vid övergångsställen.

65 PLUS
Så heter ett studiecirkelmaterial, som vänder sig till äldre bilförare, såväl män som kvinnor. Cirkeln syftar
til att ge denna grupp möjlighet att så länge som möjligt behålla en säker, trygg och ansvarmedveten körning utan rädsla, osäkerhet och olycksinblandning.I Sundsvall genomförde NTF Västernorrland en utbildning av studieledare för dessa cirklar i mitten av september. Hör av dig till oss om du är intressad av att delta i en cirkel.
Blivande cikelledare i 65 plus.
Barnens trafikhemsida
Hitodit heter ny hemsida för och om barn i trafik, som tagits fram av Vägverket. Där kan du t ex se hur man i olika skolor arbetat med trafiksäkerhet.
Gör ett besök på HITODIT

Säkra vägen - där du bor !

Hur är säkerheten för dina barn i området där du bor? Vill du åstadkomma förändringar och förbättringar? Nu finns ett nytt arbets- och studiematerial kring framtaget för just dessa frågor. Hör av dig till oss för mer information. Vi kan också hjälpa dig igång med arbetet för att skapa en säkrare trafikmiljö.

Se filmen!
Värt risken?
Vilka datum gäller för vinterdäck?
2013-09-26
När måste vinterdäck, odubbade...
Livslängd på bilbarnstol
2016-04-06
Hur länge kan man använda en...
När får barn sitta framåtvända i framsätet
2016-06-13
Finns det någon lag som anger...
Är dubbdäck tillåtet i Danmark?
2014-04-08
Vi ska resa till Danmark med bil....
När kan jag sätta på sommardäcken?
2013-09-19
Vad gäller för användning av...
Bältesstol eller bälteskudde
2016-06-13
Vid vilken vikt/längd/ålder kan...
Vilket mönsterdjup måste däcken ha för att vara godkända?
2014-04-08
Vilket mönsterdjup måste däcken ha...
Är trång bilstol bättre än bälteskudde?
2016-08-11
Vår dotter som är fyra år sitter i...
Barn i framsäte med krockkudde
2013-09-17
Kan ett barn sitta i framsätet med...
Högsta hastighet med husvagn?
2014-04-08
Vilken är den högsta tillåtna...
Automatiska trafikmätningar och analyser skapar förståelsen av trafiken och trafikanternas beteenden.
NTF genomför riskanalyser för skolskjutshållplatser, på- och avstigningsplatser.
En utbildning för dig som har bilen som arbetsplats. Vi hjälper dig att få en tryggare arbetsmiljö med färre skador.
NTF Västernorrland
Storgatan 3
871 31 Härnösand
0611-23225
e-post: vasternorrland@ntf.se