Säker cykel

Många cykelolyckor beror på brister på cykeln. När du köper ny cykel, köp därför gärna en cykel som är märkt och godkänd med cykelfaktamärket, då vet du att du får en bra och säker cykel.
En cykel med CYKELFAKTA känner du igen hos din handlare genom att det hänger en etikett på cykelns styre. På ena sidan finner du en kort beskrivning av vad CYKELFAKTA innebär och av tagens andra sidan framgår att cykeln är godkänd av SMP.
I CYKELFAKTA ingår även att cykeln ska säljas fullt monterad och leveransjusterad. Därför svarar din handlare för att en lång rad säkerhetspunkter gås igenom på din cykel innan den lämnas ut till dig.
Dessutom har din handlare en genomgång med dig av cykelns viktigaste funktioner. När du köper en CYKELFAKTA-cykel får du ett CYKELFAKTA-bevis för att intyga att cykeln sålts fullt monterad och leveransjusterad efter en säkerhetsgenomgång.

Allmänna köpråd och fakta om vad lagen säger
På sidan www.ntf.se/konsument/cyklar/ finns allmäna råd inför cykelköpet samt information om vad lagen säger om hur din cykel ska vara utrustad.

Ge din cykel regelbunden service
Tekniska brister hos cyklar är en vanlig olycksorsak, drygt en av tio cykelolyckor orsakas av just sådana. Många olyckor kan alltså undvikas genom att hålla cykeln i god kondition.

Läs mer om cykling och hälsa
Läs mer i broschyren Säker cykel (549 KB)


(2012-01-29)
Vilka datum gäller för vinterdäck?
2013-09-26
När måste vinterdäck, odubbade...
Livslängd på bilbarnstol
2016-04-06
Hur länge kan man använda en...
När får barn sitta framåtvända i framsätet
2016-06-13
Finns det någon lag som anger...
Är dubbdäck tillåtet i Danmark?
2014-04-08
Vi ska resa till Danmark med bil....
När kan jag sätta på sommardäcken?
2013-09-19
Vad gäller för användning av...
Bältesstol eller bälteskudde
2016-06-13
Vid vilken vikt/längd/ålder kan...
Vilket mönsterdjup måste däcken ha för att vara godkända?
2014-04-08
Vilket mönsterdjup måste däcken ha...
Är trång bilstol bättre än bälteskudde?
2016-08-11
Vår dotter som är fyra år sitter i...
Barn i framsäte med krockkudde
2013-09-17
Kan ett barn sitta i framsätet med...
Högsta hastighet med husvagn?
2014-04-08
Vilken är den högsta tillåtna...
Automatiska trafikmätningar och analyser skapar förståelsen av trafiken och trafikanternas beteenden.
NTF genomför riskanalyser för skolskjutshållplatser, på- och avstigningsplatser.
En utbildning för dig som har bilen som arbetsplats. Vi hjälper dig att få en tryggare arbetsmiljö med färre skador.
NTF Västernorrland
Storgatan 3
871 31 Härnösand
0611-23225
e-post: vasternorrland@ntf.se