N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N   F Ö R   T R A F I K S Ä K E R H E T E N S   F R Ä M J A N D E
   
 
Västernorrland > Västernorrland > Aktuellt
Säker cykel
Många cykelolyckor beror på brister på cykeln. När du köper ny cykel, köp därför gärna en cykel som är märkt och godkänd med cykelfaktamärket, då vet du att du får en bra och säker cykel.

En cykel med CYKELFAKTA känner du igen hos din handlare genom att det hänger en etikett på cykelns styre. På ena sidan finner du en kort beskrivning av vad CYKELFAKTA innebär och av tagens andra sidan framgår att cykeln är godkänd av SMP.
I CYKELFAKTA ingår även att cykeln ska säljas fullt monterad och leveransjusterad. Därför svarar din handlare för att en lång rad säkerhetspunkter gås igenom på din cykel innan den lämnas ut till dig.
Dessutom har din handlare en genomgång med dig av cykelns viktigaste funktioner. När du köper en CYKELFAKTA-cykel får du ett CYKELFAKTA-bevis för att intyga att cykeln sålts fullt monterad och leveransjusterad efter en säkerhetsgenomgång.

Allmänna köpråd och fakta om vad lagen säger
På sidan www.ntf.se/konsument/cyklar/ finns allmäna råd inför cykelköpet samt information om vad lagen säger om hur din cykel ska vara utrustad.

Ge din cykel regelbunden service
Tekniska brister hos cyklar är en vanlig olycksorsak, drygt en av tio cykelolyckor orsakas av just sådana. Många olyckor kan alltså undvikas genom att hålla cykeln i god kondition.

Läs mer om cykling och hälsa
Läs mer i broschyren Säker cykel (549 KB)


(2012-01-29)

Utskriftsvänligt format

NTF har frågat 1280 hyrbilskunder spridda över hela landet...
Läs mer >
I Trafikverkets webbaserade trafiksäkerhets- utbildning får du lära dig mer om de
problem som finns i trafiken och vad du kan göra för att minska dina risker.
Läs mer >
Gå in på vår marknadsöversikt över Plus testade bilbarnstolar.
Läs mer >
Gå in och testa hastighetssnurran
Läs mer >
Ta för vana att kontrollera ditt barns moped. Här finns en checklista.
Läs mer >
Varför bakåtvänt..
Läs mer >
Samlad information om alla körkortstyper hittar du på våra nya utbildningssidor.
Läs mer >
Filmen handlar om några ungdomar som på ett brutalt sett får inse hastighetens betydelse.
Läs mer >
Körkorts portalen
Läs mer >
Här får du en lättförstålig guide över några trafikregler
Läs mer >
Att bli godkänd som handledare för privat övningskörning
Läs mer >
NTF Västernorrland
Storgatan 3, 871 31 Härnösand
Tel: 0611-232 25 E-post: vasternorrland@ntf.se