Foto: Lars Clason/NTF

Säker buss

Att åka buss är det säkraste sättet att färdas på väg. Men bussar är fortfarande inblandade i olyckor och säkerheten kan bli ännu bättre. Här hittar du allmän information om bussar. Se specifika sidor för skolskjuts och charterbuss så får du mer information.

Vad säger lagen?
 • I Sverige har vi lag på att alla som åker buss ska använda bälte, om det finns.
 • Passagerare ska informeras om skyldigheten att använda bälte.
 • Det är förarens ansvar att se till att passagerare som är under 15 år använder bälte.
 • I fråga om skyldighet att använda bilbälte vid skolskjutsning finns särskilda bestämmelser i förordningen (1970:340) om skolskjutsning. Till sidan om skolskjuts.
 • Högsta tillåtna hastighet för bussar i Sverige är 100 km/tim, under förutsättning att samtliga i bussen har tillgång till en plats med bälte, annars är högsta tillåtna hastighet 90 km/tim. I övrigt gäller vägens hastighetsgräns. Alla bussar ska vara utrustade med hastighetsregulatorer som förhindrar bussen att köra fortare än 100 km/tim.
 • Alla bussar som tillverkats efter den första januari 2004 ska vara utrustade med bälte på alla platser, undantaget är bussar som tillverkats för tätortstrafik.
 • Kör- och vilotider måste dokumenteras och kontrolleras.
Vad anser NTF?
 • Bussar ska utrustas med alkolås. Föraren måste vara drog- och alkoholfri.
 • Fler människor ska inte få färdas i landsvägs- och stadsbussar än det finns sittplatser med bälten.
 • Stående passagerare ska inte tillåtas i landsvägs- eller tätortsbussar som kör över 50 km/tim.
 • Det ska vara lika naturligt att använda bälte i buss som i bil, även i tätortstrafik.
 • Bussföretagen ska se till att bussarna utrustas med det tekniska stödsystemet ISA, intelligent stöd för anpassning av hastighet. ISA ska även införas som krav vid upphandling av bussresor.
 • Upphandlare av bussresor och bussföretag ska införa öppna kvalitetssystem som garanterar trafiksäkra bussresor. Kvalitetssystemet ska garantera rätt val av fordon, säkerhetsutrustning och förarnas rättigheter och skyldigheter att följa gällande lagar och regler.
 • Upphandlare och bussföretag måst ta ett ökat ansvar för att minska trötthetsrelaterade olyckor, till exempel genom regelbundna raster.
 • Upphandlare och utförare av bussresor ska ta ansvar för att de sker med lagliga hastigheter.

Mer information

Svenska Bussbranschens Riksförbund är en intresseorganisation för verksamma inom den yrkesmässiga busstrafiken.
Taxi och buss
Bältesanvändning i buss
2014-04-08
Vem ansvarar för att passagerarna...
Bälte i buss
2013-10-04
Måste man använda bälte när man...
Lag på reflexväst i lastbilen?
2003-01-29
Måste en lastbilschaufför ha med...
Snart har alla bussar bälte
2006-09-04
Vilka bussar måste ha bälten?
Varför bälte i buss?
2013-10-04
Varför är det viktigt att alla...
Trafikfarlig yrkesbilist
2005-10-20
Vart ska man vända sig för att...
Ansvaret för en säker kollektivtrafik
2013-09-23
Varför mynnar olyckor där personer...
Bälteskontroll i buss
2006-09-04
Jag har sett att polisen ibland...
Information om bälte i buss
2006-09-04
Hur ska informationen om...
Små barn i buss
2016-06-16
Hur kan jag åka säkert med en...
Barn i buss
2014-05-14
Vad finns det för regler för barn...
Information om hur vi använder cookies
NTF, Skytteholmsvägen 2, 171 44 Solna
Fax: 08-705 59 50, E-post: info@ntf.se
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, plan 1