N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N   F Ö R   T R A F I K S Ä K E R H E T E N S   F R Ä M J A N D E
   
 
Västernorrland > Västernorrland > Aktuellt
Hemläxa för föräldrar
Barnens Trafiksäkerhet är ett vuxenansvar.
Barn som går, springer, cyklar eller åker skolskjuts är något som vi vuxna i trafiken alltid måste ta hänsyn till och hastigheten vid påkörningsögonblicket är den avgörande skillnaden mellan liv och död.


Barnens Trafiksäkerhet är ett vuxenansvar.
Barn som går, springer, cyklar eller åker skolskjuts är något som vi vuxna i trafiken alltid måste ta hänsyn till. Hastigheten i trafiken är en starkt påverkande faktor för både uppkomst och framförallt konsekvensen av trafikolyckor. Det gäller i särskilt hög grad för olyckor där barn och andra oskyddade trafikanter är inblandade.

Hastigheten vid påkörningsögonblicket är den avgörande skillnaden mellan liv och död. Att inte köra fortare än hastighetsgränsen är en viktig del av trafiksäkerheten och borde vara en självklarhet för alla förare. Att som gående eller cyklist bli påkörd i 30 km/tim gör ont, men de flesta överlever en sådan kollision, vilket man oftast inte gör vid en påkörning i 50 km/tim.

Hur kan man som förälder bidra till att skapa en trygg och säker miljö för sitt barn? I vår folder, finns svaren på bl a denna fråga.

Läs mer i broschyren "Hemläxa för föräldrar" ut (1570 KB)

Utskriftsvänligt format

NTF har frågat 1280 hyrbilskunder spridda över hela landet...
Läs mer >
I Trafikverkets webbaserade trafiksäkerhets- utbildning får du lära dig mer om de
problem som finns i trafiken och vad du kan göra för att minska dina risker.
Läs mer >
Gå in på vår marknadsöversikt över Plus testade bilbarnstolar.
Läs mer >
Gå in och testa hastighetssnurran
Läs mer >
Ta för vana att kontrollera ditt barns moped. Här finns en checklista.
Läs mer >
Varför bakåtvänt..
Läs mer >
Samlad information om alla körkortstyper hittar du på våra nya utbildningssidor.
Läs mer >
Filmen handlar om några ungdomar som på ett brutalt sett får inse hastighetens betydelse.
Läs mer >
Körkorts portalen
Läs mer >
Här får du en lättförstålig guide över några trafikregler
Läs mer >
Att bli godkänd som handledare för privat övningskörning
Läs mer >
NTF Västernorrland
Storgatan 3, 871 31 Härnösand
Tel: 0611-232 25 E-post: vasternorrland@ntf.se