N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N   F Ö R   T R A F I K S Ä K E R H E T E N S   F R Ä M J A N D E
   
 
Västernorrland > Västernorrland
Regional samling Västernorrland
Nollvisionen talar om en framtid där ingen dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Det nationella trafiksäkerhetsmålet år 2007 är satt till högst 270 döda. För att nå detta delmål måste arbetet för en ökad säkerhet intensifieras och därför inbjöds centrala myndigheter och organisationer till en nationell samling 2002, som nu fortsätter i regionala samlingar runt om i landet.

Knappa in på Nationell samling för mer information om arbetet på central nivå.
I Västernorrland initierades den regionala samlingen på WHO-dagen 7 april 2004 då Vägverket Region Mitt och NTF Västernorrland bjöd in aktörer i länet till ett första seminarium. Det är nu dags att gå vidare från vision till handling och från att definiera problem till att göra avsiktsförklaringar var budskapet. Ytterligare seminarier med detta syfte har därefter hållits och det senaste var på Hornöberget i november 2006. Dokumentation från detta seminarium "Kraftsamling No 2" återfinns i knappraden uppe till vänster.

Gemensam kraft
Vägverket vill med hjälp av andra myndigheter och organisationer få till stånd en gemensam uppslutning kring trafiksäkerhetsarbetet för att nå nollvisionen. Varje samhällsaktör bör ställa sig några viktiga frågor:

• Håller våra transporter hastighetsgränserna?
• Använder förarna alltid bälte?
• Vet vi att förarna alltid är nyktra?
• Vad kan vi göra i vår egen verksamhet och tillsammans med andra för att öka säkerheten?

Avsiktsförklaringar är ett sätt att konkretisera de åtgärder som just min organisation, myndighet eller företag kan genomföra för att t ex kunna svara ”ja” på frågorna ovan.

Genom att upprätta en avsiktsförklaring eller en trafiksäkerhetspolicy talar man också om för de andra aktörerna vad man i sin verksamhet ska göra för att bidra till att förbättra trafiksäkerheten i länet. Det handlar även om att göra fler människor och aktörer delaktiga i den processen.

De tre mest betydelsefulla insatsområdena för möjligheten att nå trafiksäkerhetsmålen inom ramen för den nationella samlingen är:
• förbättrad hastighetsanpassning och användning av skyddssystem
• ökad trafiknykterhet
• ökad trafiksäkerhet för barn och unga i trafiken

LATHUND FÖR ATT TA FRAM EN AVSIKTSFÖRKLARING
Lathunden är ett enkelt och bra hjälpmedel, när du ska göra en en avsiktförklaring för din organisation eller ditt företag.
Lathund (29 KB)
AKTÖRER MED AVSIKTSFÖRKLARING OCH/ELLER TRAFIKSÄKERHETSPOLICY I VÄSTERNORRLAND


NTF Västernorrlands

(34 KB)Polismyndigheten i Västernorrlands län

(27 KB)Reviderad avsiktförklaring Länsstyrelsen 2007-11-30


(45 KB)


Y-buss

(37 KB)PRO Medelpad

(13 KB)Västernorrlands Läns Trafik AB

(26 KB)Sveriges Pensionärers Riksförbund,SPRF

(21 KB)Västernorrlands Idrottsförbund

(76 KB)Sveriges Pensionärsförbund,SPF

(34 KB)Folksam

(16 KB)Svenska kommunal Pensionärernas förbund, SKPF

(33 KB)


Härnösands Taxi (48 KB)
Höga Kusten Ådalen Taxi Ek. För (21 KB)
Haverö Buss & Taxi Turingens Taxi (20 KB)
Taxi Fränsta (100 KB)
Taxi Direkt Ek för (18 KB)
Taxi Sollefteå AB (39 KB)
Taxi Sundsvall AB (219 KB)
Taxikompaniet i Sollefteå Ek. För (17 KB)
Örntaxi AB (16 KB)


Svenska Transportarbetarförbundets avd 33

(32 KB)Sveriges Åkeriföretag Norr

(18 KB)Arbetsmiljöverket

(97 KB)
VTG Alkohol

VTG (641 KB)
(5284 KB)Sundsvalls kommun

(31 KB)Örnfrakt

(45 KB)
Sundfrakt

(79 KB)
MHF

(20 KB)
Länsförsäkringar Västernorrland

(28 KB)Utskriftsvänligt format

NTF har frågat 1280 hyrbilskunder spridda över hela landet...
Läs mer >
I Trafikverkets webbaserade trafiksäkerhets- utbildning får du lära dig mer om de
problem som finns i trafiken och vad du kan göra för att minska dina risker.
Läs mer >
Gå in på vår marknadsöversikt över Plus testade bilbarnstolar.
Läs mer >
Gå in och testa hastighetssnurran
Läs mer >
Ta för vana att kontrollera ditt barns moped. Här finns en checklista.
Läs mer >
Varför bakåtvänt..
Läs mer >
Samlad information om alla körkortstyper hittar du på våra nya utbildningssidor.
Läs mer >
Filmen handlar om några ungdomar som på ett brutalt sett får inse hastighetens betydelse.
Läs mer >
Körkorts portalen
Läs mer >
Här får du en lättförstålig guide över några trafikregler
Läs mer >
Att bli godkänd som handledare för privat övningskörning
Läs mer >
NTF Västernorrland
Storgatan 3, 871 31 Härnösand
Tel: 0611-232 25 E-post: vasternorrland@ntf.se